Sustainability-21

Dirab

Vizyon nou pou yon avni dirab

N ap travay pou yon avni ki pi dirab nan envesti nan solisyon ki ka diminye fatra plastik pandan y ap bese emisyon kabòn nan tout sik lavi plastik la.Ak aksyon nou yo nan direksyon yon avni ki ba kabòn mache men nan men ak objektif nou pou pwoteje anviwònman an.

Kondwi chanjman

Nou bezwen devouman, edikasyon ak envestisman nan nouvo teknoloji resiklaj avanse ki ede refabrike plis plastik itilize nan nouvo pwodwi bon jan kalite, paske menm yon moso fatra nan anviwònman an twòp.

Lè nou chanje apwòch nou sou fason nou fè, itilize ak repran plastik pandan n ap mete aksan sou valè ak adaptabilite yon materyèl ki pèmèt nou fè plis ak mwens, nou ka kreye yon avni ki pi ba kabòn ak pi ba emisyon.

Nou ap ogmante konesans ak inovasyon manifakti plastik yo pou nou ka pote sou yon mond ki pi dirab.

Nou pral fè li ansanm

Gras a konesans pwofondè ak devouman patnè nou yo, Making Sustainable Change se yon fòs pou pwogrè.Ansanm, n ap travay nan direksyon yon endistri plastik dirab, responsab, plis sikilè ki bay solisyon pou kominote nou yo, peyi nou an ak mond lan.

CHWAZI PAPYE POU LAnati

Chwazi papye ak anbalaj ki baze sou papye ede nou plante plis pye bwa, pwoteje abita bèt sovaj yo epi redwi fatra atravè inovasyon pwodwi ak resiklaj toupatou.

CHWAZI PAPYE RENOUVLE FORÈ

Soti nan fason nou jwenn materyèl bwit yo, nan fason nou resikle ak konte sou resiklaj, nan konsepsyon anbalaj ak avni planèt la nan tèt ou, endistri papye US la ap travay di pou fè ak delivre pwodwi plis dirab.

Forè dirab se kolòn vètebral efò nou yo, ki sipòte pa kominote ki gen yon istwa long—pafwa yon syèk oswa plis—nan grandi ak pran swen forè yo.Nou refere a rejyon ki gen anpil kominote pwodiktif kòm "panye bwa."

Papye fèt ak fib pye bwa, yon resous ki renouvlab paske pye bwa yo ka replante.Pandan plizyè dizèn ane yo, forè dirab te evolye pou anglobe tout fason nou asire forè yo rete vital ak pwodiktif.

Pwopriyetè forè fanmi ak prive jwe yon wòl enpòtan nan ede nou kreye pwodwi ou konte sou yo chak jou.Plis pase 90% nan pwodwi forè Etazini yo soti nan tè prive, anpil nan yo ki te nan menm fanmi an pou jenerasyon.

DIRABILITE SE YON VWAYAJ

Kòm yon endistri, dirab se sa ki kondui nou.Se yon pwosesis k ap kontinye—yonn ke nou kontinye travay pou rafine ak pafè.

Paske nou konnen ou gen yon chwa.

Chak jou, nou tout pran dè milye de desizyon.Men, se pa sèlman gwo yo ki gen kapasite nan fè yon enpak.Chwa ou sèlman te panse yo te piti yo se sa ki ka souvan chanje mond lan—yon monn ki bezwen ou aji, ak aji vit.

Lè ou chwazi anbalaj papye, ou chwazi pa sèlman pou pwoteje sa ki anndan an men pou sipòte endistri a ki te yon lidè nan dirab depi anvan dirab te yon mo ki gen labou.

Chwa w yo plante pye bwa.

Chwa w yo ranplir abita yo.

Chwa w yo ka fè w tounen yon ajan chanjman.

CHWAZI PAPYE AK PACKAGING EPI YON FÒS POU LAnati

Menm jan chwa w yo gen pouvwa pou fè chanjman, se konsa tou fè pa nou.Klike sou atik ki anba yo pou aprann plis sou fason nati dirab endistri papye ak anbalaj kontribye nan yon planèt ki pi an sante, ak fason chwa w yo ka ede.